Thema carnaval 2025 – Ik ken d'r gin genoeg van krijgen

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Jeugd en Jongeren Carnaval (JJ) bestaat naast voorzitter, secretaris en penningmeester uit 6 personen. De bestuursleden vertegenwoordigen de diverse commissies binnen de JJ en zijn verantwoordelijk voor het functioneren van de JJ.Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijkse bestuur van de stichting. De overige bestuursleden moeten voor het functioneren van zijn/haar commissie zorgen en op geregelde tijden verslag brengen aan het bestuur.

Taken:

  • Maakt 1x per jaar een jaarverslag
  • Schrijft minimaal 1x per jaar een vergadering uit met alle medewerkers
  • Overlegt met de zaalcoördinatoren
  • Besteedt aandacht aan BHV (Bedrijf Hulp Verlening)

Bestuursvergaderingen:

Worden maandelijks gehouden te beginnen in september, na het zomerreces. In principe openbaar, maar kunnen besloten zijn. Data worden in JJ BULLETIN aangekondigd.

Commmissievergaderingen:

Vinden plaats indien noodzakelijk, en altijd met deelname van een van de (betrokken) bestuursleden. Normaal wordt er schriftelijk ev.) verslag van gedaan aan het bestuur.

Werkavonden of –dagen worden in overleg met beheerder of bestuur geregeld.