Thema carnaval 2025 – Ik ken d'r gin genoeg van krijgen

Vrijwilliger

Aanmelden:

 • via kennis of vriend(in) die medewerker is, je gegevens doorsturen.
 • via onze website of email (bestuur@jj-carnaval.nl).

(Steeds onder vermelding van: naam, adres, leeftijd, telefoon en emailadres)

Enkele afspraken:

 • JJ-ers zijn vrijwilligers én dienstbaar.
 • Je moet minimaal 18 jaar zijn.
 • Je bent bereid om alle voorkomende werkzaamheden te verrichten, naar vaardigheid en deskundigheid.
 • Je krijgt een JJ-sjaal, die je tijdens de feestelijkheden draagt als teken van “Die doet iets, daar kun je wat aan vragen, die helpt je.” Niet alleen een visitekaartje dus, maar een teken dat je mede de verantwoording draagt en aanspreekpunt bent.
 • Je betaalt een eigen bijdrage van 25 euro aan de penningmeester tijdens de Carnavalsdagen.
 • Je kunt aan coördinatoren (of anderen) vragen wat je kunt doen, of er wordt aan je gevraagd een bepaalde taak te verrichten.
 • Als je kunt wordt er ook van je verwacht vóór en ná Carnaval voorbereidende en opruimwerkzaamheden te verrichten. Versiering vervaardigen, ons gebouw onderhouden zowel binnen als buiten, kortom: werk genoeg!
 • Vragen? Je kunt altijd bij bestuursleden of andere medewerkers terecht We zijn ook in dit wereldje om elkaar te helpen, nietwaar!

De werkzaamheden van de JJ ? (Globaal overzicht, er is nog meer…)

 • Vanaf september tot de week vóór Carnaval:
 • Onderhoud materiaal en versiering,
 • Commissies zorgen voor Jeugdprinsengroep, planning en programmering, ontwerp nieuwe versiering, overleg en besprekingen van commissies en bestuur, en meestal op zaterdag alle voorkomende werkzaamheden.
 • Zaterdag is onze werkdag…
 • Opbouwen van de tent, meestal eind oktober. Inrichting ervan komt later.
 • Jeugdprinsverkiezing begin november, waarna de Jeugdprinsengroep alle voorbereidingen met deze groep in gang zet.

Aan de Carnavalsdagen gaat verder vooraf:

 • Meziekskesconcert.
 • Keinderkupkesfestival (KKF).
 • Deun en Deinder veur de Keinder.
 • Inrichting van de zalen die we met het carnavalsfeest gebruiken.